graphic artists in the arab countries

Toshfesh
٢٠٢٢ طش فش في كايرو كوميكس

ترقبونا!!!

طش فش في كايرو كوميكس ٢٠٢٢
مركز محمود مختار
٥ ش التحرير
الجزيزة القاهرة

الخميس من الساعة ١٢ ظهر لغاية ال ١٠ ليلا
والسبت والاحد من الساعة ١٢ ظهرا حتى ٨ ليلا

نراكم هناك!!!

Source